IT-Planungsrat

KoopA ADV-Beschlüsse vom 3./4. Dezember 2009

Datum 04.12.2009

Beschlüsse des Kooperationsausschuss ADV (KoopA ADV) vom 3./4. Dezember 2009 (Beschluss Nr. 01 - 12/2009 bis Nr. 14 - 12/2009 und Umlaufbeschluss Nr. U 1 - 12/2009 bis Nr. U 2 - 12/2009)